1 Parquet Bâton rompu

Photo vehicule 09.JPG

IMG_0178.JPG

2 Parquet à l'ancienne huilé blanc

IMG_0179.JPG

3 Parquet vitrifié invisible

IMG_0176.JPG

4 Parquet fumé huilé blanchi

5 Bâton rompu huilé blanc

6

IMG_0175.JPG

7

IMG_0174.JPG

8

9

IMG_0173.JPG

10 Semi-massif vitrifié invisible

11

IMG_0177.JPG

12 Parquet chêne à clé

13

14

IMG_0171.JPG

16

15